Provincie presenteert toekomstvisie

De provincie Noord-Holland heeft een visie op de toekomst tot 2050 ter inzage gelegd. Voor het toekomstbeeld hebben zo’n duizend professionals uiteenlopend denkwerk verricht.

Een paar hoofdlijnen op een rij. De bevolking neemt toe van 2,6 miljoen nu naar 3,2 miljoen inwoners in 2050. Er moeten 200 tot 250 duizend woningen worden gebouwd, waarvan 20 tot 25 duizend in de Noordkop. Voorzieningen in deze regio moeten worden geconcentreerd in Den Helder, Hollands Kroon en Schagen.

De dijken moeten voldoende hoog blijven en om de stijgende zee en het inklinkende land (badkuip-effect) het hoofd te bieden. Buitengaats de provincie verrijzen drie enorme windturbineparken, wat de haven van Den Helder perspectief biedt.

De visie ligt tot en met 30 juli 2018 ter inzage. De Ontwerp-Omgevingsvisie NH2050 is tot stand gekomen na een uitgebreid participatietraject van bijna 2 jaar met inwoners, andere overheden, marktpartijen, kennisinstellingen en belangenorganisaties.

Voor inzage en het indienen van zienswijzen OMGEVINGSVISIE NH2050

Reageer als eerste op dit bericht!

Geef een reactie