Praktisch fietsexamen op 11 en 12 mei

Nadat de basisschoolleerlingen van groep 7 en/of 8 vorige maand eerst het theoretische verkeersexamen aflegden, volgt op woensdag 11 mei en donderdag 12 mei in respectievelijk Julianadorp en Den Helder het praktische gedeelte van dit examen.

Het is voor de leerlingen beslist geen peulenschil om zich bij het rumoer rondom alle activiteiten op school te concentreren op het praktische verkeersexamen. Hier wordt soms te geringschattend over gedacht.

Daar komt bij dat er achterliggende weken fietskeuringen op school plaatsvonden, die van de kinderen en de ouders eveneens extra aandacht vroegen. Het is voor de scholen vaak een heksentoer om alle activiteiten goed op elkaar af te stemmen. Het examen vormt het afsluitende deel van de verkeerseducatie.

Voor veel leerlingen in het middelbaar onderwijs is het voorjaar meestal een periode waarin zij hun maatschappelijk stage vervullen. Ook best spannend. Zeventien scholieren van de Mavo aan Zee kozen voor een stage bij Veilig Verkeer Nederland en willen bij de organisatie van het praktische verkeersexamen de nodige assistentie verlenen.

Zij zullen in het bijzonder ondersteuning bieden aan de observatoren die vanaf hun controleposten langs de kant van de weg de verrichtingen van de passerende examenkandidaatjes zullen beoordelen.

De belangrijkste taak van de stagiaires is erop gericht snel te anticiperen en daadkrachtig in te grijpen bij dreigend gevaar. Dit vraagt van hen dat zij voortdurend waakzaam en alert zijn.

Gebleken is dat de jaarlijkse controle van de fietsen op de scholen vruchten begint af te werpen. De fietsen blijken in een betere staat van onderhoud te verkeren dan voorgaande jaren.

De tijd en aandacht die scholen aan het verkeersonderwijs besteden zijn af te lezen aan de resultaten. Ook die vertonen een opgaande lijn. Bijna alle kinderen slaagden voor het theoretische examen in één keer.

Het blijkt alleen nog niet zo eenvoudig om de vergaarde kennis in de praktijk toe te passen. Gebrek aan fietservaring en onwennigheid zijn hier doorgaans debet aan. Op dit vlak is dus nog een wereld te winnen. Voor heel veel leerlingen zou een verkeerstuin in Den Helder wel eens uitkomst kunnen bieden.

Reageer als eerste op dit bericht!

Geef een reactie