Postkantoor wordt nu echt verkocht

Het oude postkantoor gaat definitief in de verkoop, Rob Scholte moet er nu echt uit. Dat heeft de gemeente woensdag bekendgemaakt.

De afgelopen maanden heeft de gemeente een verkennend marktonderzoek gedaan naar de mogelijkheden om het pand Middenweg 172-174 te verkopen. De bevraagde partijen zijn van mening dat er marktinteresse zal zijn.

Het college heeft daarom besloten de verkoop te gaan uitvoeren. Onderdeel hiervan is het opzeggen van de contracten met de gebruikers met een opzegtermijn van drie maanden. Het object heeft een unieke uitstraling en ligt op een prominente locatie nabij het station. Het moet een aantrekkelijk gebouw worden met daarin een combinatie van functies, waaronder werken, cultuur en wonen.

Uit het marktonderzoek blijkt dat het pand alleen verkocht kan worden als de gemeente het object vrij van huur en gebruik oplevert. Dit is in lijn met de in juni 2016 verzonden brieven aan de gebruikers, waarin aankondiging is gedaan van de opzegging in april 2017.

Toen is aan de gebruikers aangegeven alvast alternatieve huisvesting te zoeken. De definitieve opzegging is deze week verzonden. De gebruikers hebben conform het contract drie maanden de tijd om het object Middenweg 172-174 te verlaten, zodat de gemeente het object leeg levert aan een marktpartij.

Uit de marktverkenning blijkt ook dat in het pand meer mogelijk moet zijn dan nu officieel is toegestaan, bijvoorbeeld wonen, cultuur, horeca, kantoor.

Daarom wordt het bestemmingsplan voor het gebouw vernieuwd, waarbij meer functies in het gebouw mogelijk worden gemaakt. Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf begin april ter inzage.

De marktverkenning heeft ook meer duidelijkheid verschaft over de onderhoudswerkzaamheden aan de buitenzijde. Een opknapbeurt is alleen zinvol in combinatie met asbestsanering. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd nadat de gebruikers het gebouw hebben verlaten.

Het verkoopproces wordt vanaf nu gestart, zodat in juli 2017 de feitelijke verkoop in een tenderprocedure (door inschrijving) plaatsvindt. In het LOS-radioprogramma De Week op Zaterdag van 1 april uitgebreid aandacht voor deze kwestie.

Reageer als eerste op dit bericht!

Geef een reactie