Port of Den Helder ziet kansen!

De opkomst van Offshore Wind en de nieuwe investeringen in de Koninklijke Marine bieden kansen voor een hoogtechnologisch onderhouds- en logistiek cluster in de regio. Dat stelt Port of Den Helder.

Samen met onderwijs- en kennisinstellingen biedt dit een unieke mogelijkheid om dit cluster te versterken en te laten uitgroeien tot een Centre of Excellence in Maritime Maintenance and Operations. Dit zou natuurlijk een enorme impuls kunnen betekenen voor de regio.

Om te bespreken welke acties hiervoor nodig zijn, organiseert de Port of Den Helder, samen met Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord en de gemeente Den Helder een seminar op woensdag 1 november in schouwburg De Kampanje.

De versterking op gebied van onderhoud en logistiek is goed voor Nederland, de regio en Den Helder. De haven en de stad kunnen zich verder diversifiëren en de economische positie versterken.

De Port of Den Helder kan zich daarmee verder ontwikkelen, naar een kennishaven waarin offshore-energie en marine onderhoudskennis en -technologie centraal staan. Voor wat betreft de Koninklijke Marine wordt extra perspectief geboden met de beleidsvoornemens om tot een ‘adaptieve krijgsmacht’ te komen.

Dit biedt in Den Helder nieuwe en extra ruimte om de twee onderhoudsstromen (militair voor marineschepen en civiel voor de duurzame energie en offshore) elkaar te laten versterken.

Defensie gaat de komende decennia dus voor miljarden investeren in vernieuwing van de marinevloot. Dat kan een impuls zijn voor Den Helder en de Kop van Noord-Holland, maar dat gaat niet vanzelf. Het lokaal bestuur, bedrijven en instellingen moeten aan het werk om deze kansen te kunnen benutten.

Tijdens het symposium worden deze kansen voor de regio belicht vanuit het perspectief van de Port of Den helder, provincie en de Koninklijke Marine. Daarbij worden de deelnemers aangemoedigd om op hun specifieke deelgebied actie te ondernemen. Het evenement is bedoeld voor genodigde bedrijven en instellingen.

Bedrijven of instellingen die willen aansluiten, kunnen hun interesse kenbaar maken via seminar@podh.eu.

Reageer als eerste op dit bericht!

Geef een reactie