Pleegzorg zoekt ‘supergewone pleegouders’

Den Helder – Pleegouders zijn vrijwilligers die kinderen opvangen omdat ze (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen. Ze verblijven dan voor korte of langere tijd in een pleeggezin. De kinderen leven daar hun gewone leven en groeien op zoals andere kinderen.

Maar pleegzorg is natuurlijk helemaal niet gewoon. Het is een bijzondere vorm van jeugdhulp. Met gewoon bedoelen we ook dat pleegouders geen bijzondere dingen hoeven te kunnen of te doen met een pleegkind. Juist de alledaagse dingen delen met elkaar, dat is de kracht van pleegzorg!

In Den Helder en omgeving wachten zo’n 16 kinderen op een plek in een pleeggezin, waarvan voor tien kinderen een deeltijd pleeggezin wordt gezocht, bijvoorbeeld een of twee weekenden per maand. Voor zes kinderen wordt een fulltime pleeggezin gezocht. Zoals voor Rachel (6) en haar zusje Esra (4). Zij zoeken een pleeggezin waar ze mogen opgroeien.

Buddy
In Den Helder wonen meer dan 80 pleeggezinnen. Zij komen regelmatig bij elkaar om ervaringen uit te wisselen. Startende pleegouders kunnen een beroep doen op een buddy pleegouder: een ervaren pleegouder. En natuurlijk ontvangen pleegouders begeleiding en deskundigheidsbevordering van pleegzorgorganisatie waaraan zij verbonden zijn.

Op www.supergewonemensengezocht.nl staan ervaringsverhalen van zowel pleegouders als pleegkinderen. Een eerlijke kijk op de realiteit. Meer informatie over pleegouder worden of een informatiebijeenkomst bijwonen? Kijk dan op www.pleegzorg.nl.

Reageer als eerste op dit bericht!

Geef een reactie