Plannen stationslocatie ongewijzigd

De plannen voor de stationslocatie worden niet gewijzigd. Dat bleek maandagavond tijdens de extra raadsvergadering over dit project. Een groot deel van de oppositie kon de andere helft van de raad niet overtuigen, en andersom.

Wethouder Lolke Kuipers zette de feiten op een rijtje en maakte duidelijk dat er geen gekke dingen zijn gebeurd binnen het traject dat leidde tot de start van de werkzaamheden. “De regels zijn in acht genomen en waar inspraak nodig was is die er ook geweest.”

De zes fracties die om de extra raad hadden gevraagd kregen als eerste het woord. Nel Dol van GroenLinks meende dat de inbreng van de inwoners “volkomen wordt genegeerd en als lastig wordt ervaren.”

Michiel Wouters, Behoorlijk Bestuur: “Niemand is tegen het opknappen van de stationslocatie en dat staat hier ook niet ter discussie. Het gaat om de manier waarop, het buitenspel zetten van regels is onbehoorlijk bestuur.”

Tjitske Biersteker van de ChristenUnie stelde dat op basis “van heel oude bestemmingsplannen nu een reconstructie is bedacht waarbij geen enkele inspraak mogelijk lijkt. Dat is bijna niet te bevatten. Telkens ziet dit gemeentebestuur de kans bewoners tegen zich in het harnas te jagen. Dit college heeft burgerparticipatie tot een farce gemaakt.”

Wethouder Kuipers (en de rest van de raad) zag het toch echt heel anders. Gelukkig ziet hij op Facebook ook pagina’s vol met louter positieve reacties op de ontwikkelingen.

Verwijten dat Den Helder slecht met haar erfgoed omgaat wees hij van de hand. “Met de schouwburg en School 7 laten we zien dat we met respect omgaan met oude gebouwen, we koesteren het erfgoed.”

Er is volgens hem wel degelijk inspraak geweest, met bijeenkomsten voor alle betrokkenen. “En qua vergunningen hebben we een zorgvuldig traject doorlopen, want als iemand zich aan de wet moet houden, dan is het de gemeente wel.”

Verder gaf hij aan dat de werkzaamheden rond de Watertoren pas plaatsvinden na de behandeling van de rechtszaak op 26 januari. Voor werkzaamheden voor een groot deel van het plein is verder geen vergunning nodig. Een aantal werkzaamheden betreft kleine wijzigingen en daarvoor is wettelijk geen inspraak mogelijk.

Hans Verhoef van D66: “Wie overtuigt wie nog? Willen we wel luisteren naar elkaar? De wethouder heeft keurig de feiten op een rij gezet.”

Verhoef herinnerde aan de raadscommissie van een jaar geleden, toen enthousiast over deze plannen werd gesproken en alle fracties laaiend enthousiast waren over de gehouden inspraak. “We moeten verder gaan met de vernieuwing van de stad en die stad verdient een fraaie entree.”

Kees Bazen (CDA) was ook enthousiast: “Ik hoor veel positieve reacties op de ontwikkelingen in de stad. Laten we doorpakken met het door ons allen goedgekeurde uitvoeringsplan voor de binnenstad.” Volgens Rachel Post van Sociaal Lokaal Den Helder ontbreekt het dit, maar ook eerdere colleges, “aan het vermogen aan te voelen wat er speelt, het sentiment onder de inwoners van Den Helder”.

“Dat muurtje staat symbool voor het vele slopen dat is gebeurd, door voorgaande colleges en wethouders van buiten die menen ons Den Helder te moeten slopen. Dat zijn we zat”, meende Post.

Na een korte schorsing besloten de zes fracties die om de extra raad hadden gevraagd, een motie waarin ze aangaven de handelswijze van het college en de vergunninghouder met betrekking tot de aanpak van het project renovatie stationslocatie te betreuren, toch in te dienen.

Met de motie riepen de fracties onder meer op alsnog de inspraak mogelijk te maken en excuses te maken richting de architect. Het was echter al wel duidelijk dat geen enkele andere fractie de motie zou steunen. Tijdens de stemming kwam er dan ook geen meerderheid.

Reageer als eerste op dit bericht!

Geef een reactie