Paffende raadsleden geven verkeerde voorbeeld

Geen gezicht 1950 als gemeenteraadsleden tijdens een vergaderpauze staan te roken pal voor de hoofdingang (foto) van het stadhuis aan de Bijlweg. De fractie van D66 kaartte het aan bij B en W en stelde de volgende vragen.

Bent u met ons van mening dat roken voor het stadhuis moet worden verboden? Bent u met ons van mening dat roken voor of in de onmiddellijke nabijheid van openbare gebouwen moet worden verboden (conform Groningen)? Welke maatregelen denkt u daartoe te nemen?

“Wij delen uw mening dat door het roken voor de deur van het stadhuis het verkeerde voorbeeld wordt gegeven”, antwoorden B en W. “Het lijkt ons het meest effectief om hierover in het presidium (vooroverleg raadsvergadering – red.) afspraken te maken.”

Sportcomplexen en scholen
“Het opnemen van een rookverbod in de Algemene Plaatselijke Verordening achten wij op dit moment niet nodig, omdat wij zien dat organisaties op dit moment zelf voldoende resultaten boeken in het rookvrij maken van de toegangen van hun gebouwen.”

Het college doelt hier op sportverenigingen en scholen. “De Sportfederatie voert inmiddels gesprekken met de verenigingen hierover”, aldus het college. “Ook in het overleg met de schoolbesturen staat het onderwerp op de agenda. Scholen zijn actief in het rookvrij maken van hun schoolpleinen.”

Reageer als eerste op dit bericht!

Geef een reactie