Bestuur

Het bestuur van de LOS bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter: Koen Warmerdam
Secretaris: Gerard Terpstra
Penningmeester: Albert Snel
Algemeen Bestuurslid: Gerrit Volder
Algemeen Bestuurslid: Hans van Reek
Kandidaat Bestuurslid: John Zandbergen

Wilt u in contact komen met het bestuur, stuur dan een mail naar bestuur@losdenhelder.nl. Uw bericht wordt dan bij alle individuele bestuursleden bezorgd.