Oranje afvalbak Schooten, Nw Den Helder en Huisduinen

Begin dit jaar kregen de Julianadorpers de oranje afvalbak voor plastic, blik en drinkpakken. Samen met HVC is de gemeente we nu bezig met de voorbereidingen om de oranje afvalbak ook in te voeren in De Schooten, Nieuw Den Helder en Huisduinen. De oranje afvalbak wordt geruild voor de grijze bak. Het restafval dat inwoners daar nu nog in doen, moeten ze straks wegbrengen naar een ondergrondse verzamelcontainer in de buurt.

De gemeente houdt in alle genoemde wijken inloopavonden. Daarvoor ontvangen de inwoners binnenkort een uitnodiging. Op deze inloopavonden kunnen bewoners hun vragen stellen over de nieuwe manier van inzamelen en de conceptlocaties van de ondergrondse verzamelcontainers.

De locaties van de nog in te graven ondergrondse verzamelcontainers zijn straks in te zien via de website www.denhelder.nl en ook te bekijken bij het Klantcontactcentrum in het stadhuis aan de drs. F. Bijlweg 20.

Rond de zomervakantie 2019 worden de verzamelcontainers voor restafval geplaatst en krijgen de huishoudens de oranje afvalbak voor plastic, blik en drinkpakken (PBD).

“De resultaten van de afvalinzameling in Den Helder zijn sinds de invoering van het apart inzamelen van plastic, blik en drinkpakken zeer positief”, aldus de gemeente. “In 2017 is driehonderd procent meer gescheiden plastic, blik en drinkpakken ingezameld dan in 2016. Dat had vooral te maken met de zogenoemde frequentiewisseling (vaker plastic ophalen en minder vaak restafval).”

“Onlangs heeft HVC de cijfers bekend gemaakt over het tweede kwartaal 2018. Daaruit bleek dat inwoners steeds beter gaan scheiden. Vergeleken met het tweede kwartaal 2017 is vijf procent meer gft en zeven procent meer glas ingezameld. De inzameling van plastic, blik en drinkpakken kende een ongekende stijging van twintig procent. Met de aanstaande uitgifte van de afvalbak voor plastic in De Schooten, Nieuw Den Helder, Huisduinen en kort daarna de buitenrand van het centrum is een verdere toename te verwachten.”

Reageer als eerste op dit bericht!

Geef een reactie