Oppositie bezorgd over democratie

De gezamenlijke oppositiepartijen zijn het niet eens met het keer op keer uitvallen van raadsvergaderingen. In een gezamenlijk persbericht melden ze zich zorgen te maken over het democratisch proces.

“Nu regelmatig de raadsvergaderingen vervallen, willen we vanuit het oppositie overleg, waaraan deelnemen Beter voor Den Helder, Behoorlijk bestuur, ChristenUnie, fractie Vermooten, Groenlinks en Vrije socialisten, melden wat ons bezighoudt.”

“Afgelopen maandagavond zijn we extra bij elkaar gekomen, omdat we ons zorgen maken over het democratisch proces. Collegebesluiten vernemen we via de media. Raadsinformatiebrieven zijn besluiten die ook direct uitgevoerd worden en de gemeenteraad wordt nauwelijks meer betrokken bij die besluitvorming.”

“Als fracties van de verschillende partijen hebben we dan ook een verzoek ingediend om de afgelaste vergadering van 14 maart alsnog door te laten gaan. We willen dan drie punten agenderen: de raadsinformatiebrief leegstand binnenstad, de onderzoeksopdracht stadhuis en de voortgang van het uitwerkingsplan stadshart.”

“We willen met de overige partijen debatteren over de aard van deze besluiten en vernemen dan graag de reactie van het college.”

“Andere onderwerpen zijn via schriftelijke vragen onder de aandacht van het college gebracht. Wellicht dat beantwoording van die vragen nog leidt tot extra agendering. Het betreft de overgang van huishoudelijke hulp van TSN naar overige aanbieders, de beleidswijziging vervoersvoorziening WMO taxi en verleende omgevingsvergunningen.”

Reageer als eerste op dit bericht!

Geef een reactie