Op zoek naar jong talent

Stichting Kristalhelder reikt ook in 2017 weer de Jong Talent Prijs uit. Dit jaar voor alweer de 26e keer. Wie de prijs krijgt is nu nog niet bekend, kandidaten kunnen nog worden voorgedragen bij het bestuur van de stichting.

De prijs bestaat uit een financiële bijdrage van € 2.500,-. In de afgelopen jaren zijn ongeveer 172 kandidaten aangemeld. Het betreft 38 verschillende disciplines. Uit al deze aanmeldingen heeft het bestuur van de stichting 31 talenten uitgekozen en is aan hen een financiële bijdrage verstrekt.

Op de website www.stichtingkristalhelder.nl wordt informatie verschaft over het ontstaan van de stichting, het aanvragen van een bijdrage en treft men een overzicht vol informatie aan van alle prijswinnaars.

Jeugdigen die denken dat zij ook over een talent beschikken en dit optimaal willen gebruiken, kunnen, voor 1 mei 2017 een aanvraag (laten) indienen om in aanmerking te komen voor de prestigieuze “Kristalhelder Jong Talent Prijs 2017”.

Ten behoeve van een goede spreiding over de diverse terreinen, zal het bestuur aanmeldingen vanuit de sector Cultuur (muziek, dans, kunst, literatuur et cetera) bijzonder op prijs stellen.

Aanvragen kunnen per brief of email worden ingediend. Stuur een brief aan Stichting Kristalhelder, Glas & Mulder Notariaat, t.a.v. Notaris Mr. C.V.M. Glas – Ruitenberg, Middenweg 113, 1782 BC Den Helder. Of een e-mail naar notaris@glas-mulder.nl.

Reageer als eerste op dit bericht!

Geef een reactie