Onderzoek naar jonge vis bij de Noordzeekust

Vlak langs de kust van Texel, Katwijk en Castricum vindt tot 22 juni veldonderzoek plaats naar de kinderkamerfunctie van de Noordzeekust voor vis. Dit veldonderzoek maakt deel uit van een langlopend onderzoek, waarbij Rijkswaterstaat en 10 natuurorganisaties samenwerken om meer inzicht te krijgen in de gevolgen van zandsuppleties op de natuur in zee en langs de kust. Het onderzoek richt zich in deze periode met name op vislarven en jonge vissen in de vooroever.

Onderzoekers van het instituut Wageningen Marine Research (WMR) en vrijwilligers van Stichting ANEMOON voeren gedurende 7 weekenden metingen uit op locaties bij Texel, Katwijk en Castricum. Langs de kust wordt met sleepnetten te voet gevist. Daarnaast wordt eind juni vis gevangen vanaf onderzoeksschip de Luctor van de Rijksrederij. Het doel van dit onderzoek is meer inzicht te verkrijgen in de kustzone als kinderkamer voor vissoorten, zoals de schol en andere platvis. Ook willen onderzoekers ontdekken welke dieren er nog meer voorkomen. Uiteindelijk brengen ze zo de leefgebieden van vissoorten in kaart en meten daarnaast watertemperatuur, stroomrichting, de mate van helderheid, het zoutgehalte, de weersomstandigheden en ze nemen sedimentmonsters.

Vorig jaar zijn er gedurende 1 week metingen verricht bij Schiermonnikoog. Dit jaar wordt er het hele groeiseizoen gevist, waardoor onderzoekers een beeld krijgen van wanneer vislarven aankomen, hoe ze groeien en wat ze gedurende het seizoen eten. De kustzone is belangrijk met het oog op kustveiligheid, maar mogelijk ook voor jonge vis. Rijkswaterstaat onderhoudt de kust door zand aan te brengen in de kustzone; zandsuppleties. De meeste suppleties vinden plaats in de vooroever. Onderzoekers willen het functioneren van het ecosysteem goed in beeld brengen om de effecten van suppleties beter te kunnen inschatten.

Onderzoek door vrijwilligers
Stichting ANEMOON doet onderzoek naar het leven in de zee en in brakwater. De honderden vrijwilligers die zijn aangesloten bij de stichting zijn ‘burgerwetenschappers’. Zij hebben een passie voor het leven in de zee en willen graag inzicht krijgen in veranderingen in de natuur. Ook kijken ze hoe de ecologie van de zee in elkaar zit en leveren daarmee een bijdrage aan de hoeveelheid kennis van het zeeleven.

Reageer als eerste op dit bericht!

Geef een reactie