Onderzoek naar gezondheid kinderen

Begin maart is GGD Hollands Noorden gestart met de Kindermonitor. Ruim 38.000 ouders/verzorgers van kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar zijn uitgenodigd om deel te nemen aan dit gezondheids- en leefstijlonderzoek, door het invullen van een online vragenlijst.

Veel vragenlijsten zijn inmiddels ingevuld. Uitnodiging ontvangen, maar nog geen vragenlijst ingevuld? Dan is er nog kans tot eind april om GGD HN te helpen met het onderzoek.

Des te meer invulde vragenlijsten, des te beter het beeld is van de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van de kinderen in iedere gemeente en in de regio.

De onderwerpen die in het onderzoek aan bod komen zijn onder meer de buurt- en woonomgeving, gezondheid, opvoeding en leefstijl. De resultaten van het onderzoek helpen de gemeenten en de GGD om een goed jeugd- en gezondheidsbeleid te kunnen voeren. Uit het onderzoek kan bijvoorbeeld blijken dat het nodig is extra voorzieningen op te zetten in gemeenten of voorlichtingsactiviteiten vanuit de GGD aan te bieden.

Onlangs zij er opnieuw uitnodigingen verstuurd aan alle mensen die de vragenlijst nog niet hebben ingevuld. De GGD hoopt dat veel mensen de vragenlijst alsnog zullen invullen.

De resultaten van de Kindermonitor worden in het najaar van 2016 verwacht. Alle resultaten zijn openbaar en worden gepubliceerd op www.ggdhollandsnoorden.nl.

Reageer als eerste op dit bericht!

Geef een reactie