Onderzoek luchtproblemen stadhuis

Arbeidshygiënist Jan Snijders heeft maandag in het stadhuis de situatie rond luchtwegklachten, die mogelijk een verband hebben met het binnenklimaat, in kaart gebracht. Dat verband is vooralsnog niet gevonden.

Hij herkent op dit moment ook geen vast patroon in de klachten. Voor alle zekerheid volgt nader onderzoek. Jan Snijders geeft aan dat de gemeente zelf veel kunnen doen aan een gezonde werkomgeving.

Gebrekkige ventilatie, hoge luchtstromen en hoge temperaturen veroorzaken een lage luchtvochtigheid. Dat kan de luchtwegen irriteren en gevoeliger maken. Jan Snijders adviseert de werkruimtes regelmatig te ventileren.

Omdat het aantal collega’s met luchtwegproblemen hoog is en er geen patroon in klachten is ontdekt, geeft Robert Reus opdracht voor verder onderzoek: “Jullie gezondheid heeft mijn hoogste prioriteit. Ik wil 100% zekerheid hebben dat we in een gezonde omgeving werken.”

De komende tijd worden de klachten van collega’s van VVH verder geïnventariseerd. Eventueel niet eerder gemelde klachten worden dan meegenomen in het onderzoek. De collega’s van VVH krijgen binnenkort informatie over dit onderzoek.

Ook wordt het binnenklimaat onderzocht. De temperatuur, luchtvochtigheid, CO2 en windsnelheid worden gemeten en getoetst aan de normwaarden.

Het klimaatbeheerssysteem wordt in kaart gebracht. Denk aan de ventilatie, afzuiging en verwarming. Tot slot worden er metingen gedaan naar de aanwezigheid van micro-organismen in de lucht.

In de kelder hangt een bedompte geur, veroorzaakt door vocht en onvoldoende ventilatie. In deze ruimte zijn metingen uitgevoerd, die tonen schimmels en gisten aan. Er zijn geen ziekteverwekkende micro-organismen aangetoond boven grenswaarden.

De arbeidshygiënist is vooralsnog van mening dat de situatie in de kelder geen verband heeft met de luchtwegklachten op de afdeling VVH. De lucht van de kelder kan namelijk onmogelijk op de afdeling VVH komen. Om de overlast weg te nemen wordt een aantal oplossingsrichtingen uitgewerkt.

Reageer als eerste op dit bericht!

Geef een reactie