Onderwijsinspectie tevreden over ROC

Het driejaarlijkse onderzoek van de onderwijsinspectie naar ‘de Staat van de Instelling’ bij vijf opleidingen van het ROC Kop van Noord-Holland heeft een positief resultaat opgeleverd.

Bijna alle onderzochte gebieden werden met een voldoende tot goed beoordeeld. Het enige aandachtspunt is een strakkere opvolging van de wettelijke vereisten rond schoolkosten voor uniformen.

De onderwijsinspectie deed onderzoek op de gebieden onderwijsproces, examinering en diplomering, schoolklimaat, onderwijsresultaten, kwaliteitszorg en ambitie en -zoals eerder vermeld- wettelijke vereisten.

In de rapportage viel de betrokkenheid van de medewerkers bij, en de persoonlijke aanpak richting, de leerlingen positief op, in combinatie met de open en lerende houding van de verschillende teams en de ‘drive’ om voortdurend te verbeteren.

Ook zag de inspectie een positief leerklimaat, geborgde veiligheid en een goed uitgelijnde leerlingbegeleiding. Mooie complimenten voor alle medewerkers die zich dagelijks inzetten om goed onderwijs te verzorgen én tegelijkertijd een bevestiging dat de kernwaarden van de organisatie (professioneel, betrouwbaar, persoonlijk en respectvol) ook daadwerkelijk in de praktijk worden gebracht.

Meer informatie is te vinden op www.rockopnh.nl.

Reageer als eerste op dit bericht!

Geef een reactie