Omring zoekt leden cliëntenraad

Omring Thuiszorg is op zoek naar enthousiaste en gemotiveerde mensen die de cliëntenraad willen versterken. De Cliëntenraad Thuiszorg luistert naar de beleving, de ideeën en wensen van de cliënt en komt maandelijks bij elkaar in Hoorn, het hoofdkantoor van Omring.

Affiniteit met ouderenzorg, de veranderende maatschappij en komt u graag op voor de belangen van onze cliënten? Meldt u aan!

“We beogen met de samenstelling van de raad en afspiegeling te hebben van onze mooie regio (de kop van Noord-Holland en West-Friesland)”, zo ,laat de voorzitter van de raad weten. “Met een vertegenwoordiging uit verschillende maatschappelijke groeperingen van de samenleving. De Cliëntenraad Thuiszorg vertegenwoordigt alle cliënten van Omring Thuiszorg.”

De leden onderhouden contacten met landelijke organisaties en luisteren naar de beleving, de ideeën en wensen van de cliënt en adviseert de directie van Omring Thuiszorg.

De Cliëntenraad Thuiszorg vergadert maandelijks. Van de vergaderingen worden notulen gemaakt door het secretariaat van Omring. Regelmatig bezoekt de directie van Omring Thuiszorg de maandelijkse bijeenkomst. Op verzoek schuiven ook medewerkers aan om projecten toe te lichten.

Interesse in een plek binnen de cliëntenraad van Omring Thuiszorg? Of heeft u nog extra vragen? Dan kunt u contact opnemen met de voorzitter van de cliëntenraad van Omring Thuiszorg. Dit is dhr. Rinke van der Feer. U kunt hem bereiken via bravanderfeer@quicknet.nl.

Reageer als eerste op dit bericht!

Geef een reactie