Om tafel over Van Galenbuurt

De Stadspartij Den Helder wil samen met bewoners uit de Van Galenbuurt om tafel om te kijken hoe zij de toekomstvisie voor de buurt ervaren. Waar zien zij nog knelpunten en hoe nu verder in het proces?

Maandagavond 1 februari 2016 is in de commissie Stadsontwikkeling en Beheer de bewonersparticipatie van de Van Galenbuurt aan de orde geweest. Voor de Van Galenbuurt worden deze vragen nu beantwoord met voorliggende toekomstvisie.

Op het Stadshart na lag er tot nu toe nauwelijks een visie op de Stad Binnen de Linie. De buurten zijn onderhevig aan beleid en regels die voor de hele stad gelden. Maar waar een buurt specifieke behoefte aan heeft, is vaak onduidelijk. 

Deze laat zien hoe de buurt zich de komende tien jaar, dus tot ongeveer 2025, bij voorkeur zou moeten ontwikkelen. De visie is het resultaat van een internetenquête onder alle buurtbewoners en van buurtgesprekken onder twee groepen enthousiaste bewoners.

Dit document moet uiteindelijk worden vastgesteld door de gemeenteraad en dient dan meegenomen te worden in het nieuw te maken bestemmingsplan voor de Van Galenbuurt.

De Stadspartij nodigt de buurtbewoners uit op woensdag 10 februari in buurthuis De Beuk, aanvang 20.00 uur. Voorafgaand aan deze bijeenkomst wordt vanaf 18.30 uur met een aantal buurtbewoners een rondgang door de wijk gemaakt.

 

Reageer als eerste op dit bericht!

Geef een reactie