Nostalgia over tuinders en huisdieren

In het LOS-radioprogramma Nostalgia besteedt Marinus Vermooten zondag 25 november van 12.00 tot 15.00 uur aandacht aan uiteenlopende onderwerpen.

Eerste uur
Verscholen achter de bungalows aan de Linieweg ligt één van de mooiste wandelgebieden van Den Helder. Tussen stukken grond, waarop groente, fruit, bloemen worden geteeld kronkelt een tegelpad richting de Kerkhoflaan. De vereniging van volkstuinhouders De Razende Bol aan het Tuinderspad bestaat honderd jaar en zal in het eerste uur nader worden besproken in het eerste uur van Nostalgia. Op aandringen van het gemeentebestuur werd in 1917 overgegaan tot het bouwrijp maken van grond om er groenten te telen en zodoende tegemoet te komen aan de behoefte aan verse groente. Hoezeer de gemeente gebaat bleek bij een volkstuindervereniging bleek uit het feit dat onder leiding van gemeenteambtenaren de oprichtingsvergadering werd belegd. Men vond deze aan de Jan Verfailleweg, waar het land van veehouder Bonselaar uitstekend geschikt was voor tuinieren. Bonselaar bleek een soepeler verhuurder want de huurprijs, die hij aanvankelijk bedong, werd door de huurders in 1958 nog betaald. Begin 1972 verhuisden de volkstuinders naar het huidige complex en huurden het van de Erven Smit voor de duur van vijf jaar. Het complex veranderde weldra in een soort jevak bouwdorp, want iedereen bouwde tuinhuizen en hokken. Verlenging van het contract riep bij ‘het verstrijken van de huurtermijn telkens problemen op in de vereniging. Uiteindelijk werd in de jaren tachtig tot aankoop van de grond besloten door het toenmalige bestuur onder het voorzitterschap van J. Jansen en als financieel adviseur dhr. Rieswijk.  Al weer geruime tijd beschikt De Razende Bol over een fraaie stenen kantine fungeert als werkplaats en winkel.

Tweede uur
Een gesprek met John van Westeinde  over slagerij ‘De Vleeshouwerij’ aan de Schoolweg 10 en een gesprek over het huisdier in verzorgingstehuis. Mevrouw Y. Hoevers, directrice van verzorgingshuis ‘De Lichtboei’ vond het in 1993 heel normaal dat  appartementen niet alleen door ouderen maar ook door hun honden, katten, kanaries, vissen of papegaaien werden toegestaan. In Den Helder was ‘De Lichtboei’ het eerste verzorgingshuis waar huisdieren werden toegestaan.

Derde uur
In het derde uur een overzicht van de Engelse hitparade eind november 1978, veertig jaar geleden dus.

Foto: Volkstuinvereniging De Razende Bol, november 1993. Vanaf links: Herman Huiberts, Theo Dobber, onbekend, Sonja Been-Klerk.

Reageer als eerste op dit bericht!

Geef een reactie