Noordwest investeert 230 miljoen in Den Helder en Alkmaar

Noordwest Ziekenhuisgroep investeert 230 miljoen euro in haar ziekenhuislocaties in Den Helder en Alkmaar. Daarvoor zijn leningen afgesloten bij de Europese Investeringsbank en BNG Bank.

Het investeringsprogramma is onder meer bedoeld voor de verbouw van de locatie Den Helder. De raad van bestuur van Noordwest en het college van Den Helder roemen de samenwerking die al lang onderhouden wordt voor het belang van goede ziekenhuiszorg in de Kop van Noord-Holland. Met deze investeringen kan onder meer concreet invulling worden gegeven aan het huisvestingsplan voor de locatie Den Helder, daarmee is Den Helder de toekomstgerichte locatie met een op de specifieke behoefte van de bewoners de Kop van Noord-Holland ingerichte zorg.

Het maatschappelijk belang van goede ziekenhuiszorg in de Kop van Noord-Holland, dat met deze investeringen in de locatie Den Helder wordt geborgd, en de termijn waarmee dit in meer optimale vorm kan worden gerealiseerd hebben het college van Den Helder doen besluiten akkoord te gaan met de voorwaarden van de garantstelling. Het aangaan van dit financieringsarrangement brengt een wijziging met zich mee voor wat betreft de zekerheden die de gemeente Den Helder heeft verkregen bij het aangaan van de garantstelling voor de lening van 6.000.000 euro in 2014.

Overleg
Over de finesses en het voorstel van Noordwest voor een versnelde afbouw van de garantstelling gaat de gemeente op zeer korte termijn in gesprek met de Raad van Bestuur van Noordwest. De voorwaarden dat tenminste tweemaal per jaar bestuurlijk overleg wordt gevoerd, waarbij onder andere inzicht wordt gegeven in de jaarstukken van Noordwest, blijven ongewijzigd. Deze investeringen zijn een concrete stap voor de toekomstbestendigheid van goede gezondheidszorg voor de Kop van Noord-Holland.

Volgens de Noordwest Ziekenhuisgroep is het risico voor de gemeente Den Helder beperkt en zelfs minder dan in de voorbije jaren. Zie voor details bijlage 1 en bijlage 2.

Reageer als eerste op dit bericht!

Geef een reactie