Nieuwe woningen Nieuw Den Helder

Het gaat hard aan de Vechtstraat: nog deze zomer worden daar de 21 hofjeswoningen naast woonzorgcentrum De Groene Vecht opgeleverd.

Woningstichting en Zorggroep Tellus bouwen daar ’levensbestendige woningen’ waar ouderen zelfstandig kunnen wonen en terug kunnen vallen op de zorg van Tellus. Dit past bij de doelstelling van de overheid om ouderen langer thuis te laten wonen.

Daarnaast willen Woningstichting en Zorggroep Tellus met de nieuwbouw de leefbaarheid in Nieuw Den Helder verder verbeteren. Voor dat hier deze fraaie woningen verschenen, stonden op deze plek portiekflatgebouwen. Bron: Helderse Courant.

Reageer als eerste op dit bericht!

Geef een reactie