Nieuwe watervergunning kleine seizoenbebouwing strand Texel

(Foto: HHNK).

Vanaf strandseizoen 2019 is de nieuwe Verzamel Watervergunning Texel (VWT) voor kleine seizoenbebouwing, zoals strandhuisjes en kiosken, van kracht. Voor paviljoenhouders en eigenaren van strandhuisjes verandert er in de praktijk vrijwel niets. De nieuwe vergunning zorgt met name voor een betere borging van de waterveiligheid.

Op Texel staan op het strand een tiental strandpaviljoens, vele strandhuisjes en andere bebouwing. Deze bouwwerken staan daar seizoengebonden of jaarrond. Voor een aantrekkelijk en veilig eiland, dient strandbebouwing aan bepaalde voorwaarden te voldoen. Die voorwaarden zijn opgenomen in vergunningen.

Intrekken oude vergunning
Met de komst van de VWT vervalt de oude vergunning uit 2003, 2009 werd dit een watervergunning. Deze vergunning was voor onbepaalde tijd en bevatte onvoldoende voorwaarden voor het borgen van de waterveiligheid. De nieuwe VWT houdt wel rekening met bijvoorbeeld de duinaangroei en heeft een looptijd van tien jaar. Na deze periode kan de gemeente een nieuwe VWT vergunning aanvragen.

Nauwe samenwerking
In nauwe samenwerking hebben gemeente Texel, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Rijkswaterstaat gewerkt aan de Verzamel Watervergunning Texel (VWT). Dat is een watervergunning die het waterschap verleent aan de gemeente, zodat die op haar beurt de overeenkomsten kan regelen met de circa 400 eigenaren van kleine seizoenbebouwing. Voor grotere strandpaviljoens die nu een eigen watervergunning hebben van het hoogheemraadschap, verandert er niets.

Reageer als eerste op dit bericht!

Geef een reactie