Nieuwe Raad van Toezicht DHV

De samenstelling van de Raad van Toezicht van De Helderse Vallei is gewijzigd. Door het aflopen van de zittingstermijn van maximaal zes jaar namen voorzitter Jan Manderfeld en Eljo Vos afscheid.

Ybeltje Berckmoes, binnen de gemeente bekend als raadslid voor de VVD en sinds 2011 lid van de Tweede Kamer, heeft de voorzittershamer overgenomen.

Na een sollicitatieprocedure zijn nieuwe leden Tom Ploeg en Ruud Maarschall per 1 januari toegetreden tot de Raad van Toezicht. De ambitie van de nieuw samengestelde Raad van Toezicht is om professioneel toezichthouderschap te blijven vormgeven en als klankbord een inspirerende functie te vervullen ten opzichte van de directeur bestuurder.

Reageer als eerste op dit bericht!

Geef een reactie