Nieuwe bestuurder gezocht voor de LOS

Het bestuur van de LOS - Wie komt er bij als algemeen bestuurslid? Mail naar bestuur@losdenhelder.nl

Het bestuur van de Lokale Omroep Stichting Den Helder bestaat uit vijf leden; een voorzitter, secretaris, penningmeester en twee algemene bestuursleden. Per 1 januari 2019 komt er een plek als algemeen bestuurslid vrij.

Per 1 september 2018 is Roy Slort de nieuwe voorzitter. Per 1 januari treden de algemene bestuursleden Gerrit Volder en Koen Warmerdam (ex-voorzitter) af. Volder heeft te kennen gegeven geen nieuwe termijn te willen, Warmerdam is wel opnieuw verkiesbaar, maar andere kandidaten mogen zich ook melden.

Als algemeen bestuurslid denk en beslis je mee over de koers van de omroep. Je bent aanwezig bij de bestuursvergaderingen (eens per zes weken) en draagt samen met de overige bestuursleden zorg voor het algemeen beleid van de Lokale Omroep Stichting.

De functie van bestuurslid is onbezoldigd. Een actieve politieke rol binnen Den Helder (commissielid, lid van de gemeenteraad of het college, een lokale bestuursfunctie binnen een politieke partij) is niet verenigbaar met een bestuursfunctie van de lokale omroep.

Interesse? Stuur dan een e-mail met uw motivatie naar bestuur@losdenhelder.nl.

Reageer als eerste op dit bericht!

Geef een reactie