Mooie resultaten 2015 voor BVJ

De Belangenvereniging Julianadorp kijkt tevreden terug op 2015, zo blijkt uit het jaarverslag. “Door de inzet van en samenwerking met veel Dorpsbewoners en organisaties/instellingen werden op meerdere terreinen verbeteringen gerealiseerd”, meldt het bestuur.

Uitgangspunt bij BVJ-activiteiten is dat Dorpsbewoners zelf de activiteit organiseren, uitvoeren en de verantwoordelijkheid hiervoor dragen. De BVJ faciliteert dan. In 2015 gebeurde dat onder meer met activiteiten en projecten in Middelzand, Kruiszwin, Wierbalg en Vogelzand.

“Daadwerkelijk werd gestart met de aanleg van natuurvriendelijke oevers. Het plan hiervoor is in samenwerking tussen Dorpsbewoners en gemeenteambtenaren ontworpen. Een goed voorbeeld van inspraak vanaf het begin”, aldus BVJ-voorzitter Jos Alberink.

Andere projecten waarbij de BVJ betrokken was, waren onder meer het realiseren van een breder aanbod van activiteiten met en voor de Dorper jeugd van 13 tot 18 jaar en deelname aan een werkgroep die het totale zorgaanbod in Julianadorp in kaart brengt.

Ook werd een begin gemaakt met de ontwikkeling van een Dorper talentenbank. De BVJ maakte zich sterk voor het realiseren van bewonersinspraak bij de planvorming voor de Noorderhaaks en zij was betrokken bij de verdere ontwikkeling van het Willem Alexanderhof.

De Algemene Ledenvergadering van de BVJ wordt gehouden op 18 april om 20.00 uur in de kantine van JVC. Na het huishoudelijk gedeelte gaat wethouder Jacqueline van Dongen met de aanwezigen in gesprek over een andere manier om met de openbare ruimte om te gaan.

Reageer als eerste op dit bericht!

Geef een reactie