Mooie cijfers Noordwest Ziekenhuisgroep

De raad van toezicht van de Noordwest Ziekenhuisgroep heeft het jaarverslag en de jaarrekening van 2016 goedgekeurd. “Met een positief resultaat van 14,3 miljoen euro kunnen we vanuit financieel perspectief 2016 als een goed jaar beoordelen”, zo meldt de NWZ.

Hoewel 14,3 miljoen euro in absolute cijfers een fors bedrag is, plaatst de organisatie hier wel twee opmerkingen bij.

“De winst bedraagt 3% van onze omzet en Noordwest moet in deze jaren hard sparen om ambities op gebied van bouw en ICT waar te kunnen maken. Een verdere verbetering van het resultaat is noodzakelijk om aan de ambities invulling te geven. Daarvoor is het nodig dat we een uitermate efficiënte en wendbare organisatie zijn die snel en adequaat inspeelt op veranderende omstandigheden.”

“In 2016 hebben we ons meerjarenbeleidsplan geactualiseerd. Aanleiding was onder meer de keuze voor vernieuwbouw in Alkmaar.”

“In het meerjarenbeleidsplan zijn de volgende speerpunten voor de komende periode benoemd: oncologie, hart-vaat, bewegen en acute (geboorte-)zorg. De doelen uit het meerjarenbeleidsplan vertalen we in een A3 jaarplan. In het jaarverslag staat in hoeverre we geslaagd zijn de doelen uit 2016 te realiseren.”

Bij de goedkeuring van de jaarstukken over 2016 heeft de raad van toezicht haar waardering uitgesproken voor de artsen, medewerkers en vrijwilligers die dag in dag uit klaar staan voor de patiënten en de ziekenhuisorganisatie. De raad van bestuur sluit zich hier graag bij aan.

Reageer als eerste op dit bericht!

Geef een reactie