Mooi 2015 voor Veilig Thuis

Veilig Thuis Noord-Holland Noord (NHN) heeft haar eerste maatschappelijke jaarverslag uitgebracht. Het overgangsjaar 2015 was het jaar waar de ‘oude’ organisaties: Advies en Meldpunt Kindermishandeling en de Steunpunten Huiselijk Geweld overgingen in een Veilig Thuis organisatie.

Vanaf dat moment was er sprake van 24/7 bereikbaarheid via het landelijke toegangsnummer, vond de lancering van de nieuwe website plaats en vond een verbouwing plaats om een nieuwe locatie voor Veilig Thuis NHN te creëren die aan alle veiligheidseisen voldoet.

Er zijn nieuwe regioteams gevormd en nieuwe werkprocessen vastgesteld. Ook is veel aandacht besteed aan het versterken van de samenwerking tussen de gemeenten en Veilig Thuis NHN.

Deutekom (voorzitter dagelijks bestuur): “GGD HN is er trots op dat we ondanks deze moeilijke randvoorwaarden zo ver gekomen zijn. In het najaar van 2015 kregen we bezoek van de Inspectie, waarbij gelet op het landelijke beeld wij een redelijk goede score hebben behaald.”

De in 2015 ontstane wachtlijst met betrekking tot onderzoeken kindermishandeling hebben we meteen bij aanvang van dit jaar stevig opgepakt en weggewerkt. Het vraagt continue aandacht en inspanning om geen achterstand te laten bestaan.”

“Veilig Thuis is een jonge organisatie, terwijl op landelijk niveau nog volop wordt gesleuteld aan de kwaliteitseisen en functies van Veilig Thuis. GGD HN vertrouwt erop dat we Veilig Thuis NHN de komende jaren kunnen doorontwikkelen naar het gewenste niveau.”

Reageer als eerste op dit bericht!

Geef een reactie