Miljoenen voor bunkerproject

Het Waddenfonds steekt acht miljoen euro in duurzame recreatie- en toerismeprojecten in het Waddengebied. Het bedrag gaat naar zes projecten in de drie Waddenprovincies. Een van de gehonoreerde projecten is het waddenbrede project “Atlantikwall in het Waddengebied”, waarvoor Zeestad een bijdrage van 2,9 miljoen krijgt.

Het project is gericht op het verbinden en herstellen van het versnipperde en verwaarloosde oorlogserfgoed: zes voormalige Duitse bunkers uit de Tweede Wereldoorlog worden opengesteld.

Daarbij gaat het om de volgende locaties: Verteidigungsbereich Den Helder in Huisduinen (NH), museum LOMT op Texel (NH), de Fiemel Batterie bij Punt van Reide (GR), Noarderleech (FR), De Stelling van Den Oever (NH) en het Kazematten museum Kornwerderzand (FR).

Bezoekers krijgen in de bunkers informatie over onder meer de Duitse bezetting, de bouw van de Atlantikwall, de gevolgen van de oorlog voor de bewoners en het landschap. Het project moet uitgroeien tot een duurzame toeristische recreatieve trekpleister rond een beleefbare en betekenisvolle geschiedenis: lokaal, bovenlokaal en internationaal.

Voor het thema duurzame recreatie en toerisme heeft het Waddenfonds vorig najaar een tender uitgeschreven waar diverse subsidieaanvragen voor zijn ingediend.

Een commissie van deskundigen, onder leiding van oud-burgemeester en oud-senator Janny Vlietstra, heeft de ontvankelijke projecten in opdracht van het dagelijks bestuur van het Waddenfonds beoordeeld en gerangschikt.

Reageer als eerste op dit bericht!

Geef een reactie