Meldpunt: Veilig thuis

Sinds 2015 werken 18 gemeenten in Noord-Holland Noord samen in het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling.

Dit advies- en meldpunt staat bekend onder de naam Veilig Thuis Noord-Holland Noord.

De belangrijkste taak van Veilig Thuis is te zorgen dat de veiligheid van kinderen en volwassenen wordt geborgd en dat hulpverlening op gang komt na verwaarlozing of geweld.

Veilig Thuis werkt nauw samen met het wijkteam en met andere organisaties. Veilig Thuis is onderdeel van de GGD Hollands Noorden.

Inwoners van Den Helder hebben baat bij een veilige, sociale, prettige en leefbare stad. Dat zijn in een notendop de doelen waar de gemeente met haar beleid naar streeft.

De gemeente kan dat echter niet allemaal zelf. Zij gaat daarom met zo’n veertig partners op het gebied van welzijn en zorg voor 2018 een subsidierelatie aan. Met deze organisaties zijn afspraken gemaakt over wat van hen verwacht wordt om de genoemde doelen te bereiken.

Daarvoor ontvangen zij in totaal rond de 9.400.000 euro aan gemeentelijke subsidies binnen het sociaal domein. Zie ook de website: www.veiligthuisnhn.nl

Reageer als eerste op dit bericht!

Geef een reactie