Meer geld naar haven ‘kan zomaar gebeuren’

Nu staat de Helderse haven voor 22 miljoen euro aan investeringen in de boeken. En dat kan, aldus Carlo Assorgia van Beter voor Den Helder, zomaar méér worden. De aanvoerder van de grootste coalitiepartij zei dit zaterdag in het LOS-radioprogramma De Week Op Zaterdag (DWOZ). Assorgia staat achter de bezuinigingen op het sociaal domein. Dat is een “nieuwe realiteit”.  

Een nadere toelichting op het eventuele meergeld voor de Port of Den Helder gaf Assorgia niet op de radio. Maar het is geen geheim dat de haven tientallen miljoenen nodig heeft. Niet alleen voor achterstallig onderhoud aan kades maar ook om mee te kunnen doen in de slag om de windenergie op zee.

Tegen deze achtergrond steekt de bezuiniging van 3 miljoen euro per jaar op het Helders sociaal domein scherp af. Terwijl alle lijsttrekkers in de aanloop naar de verkiezingen van 21 maart in koor riepen dat niet op sociale zaken bezuinigd zou worden.

Assorgia spreekt nu van een “nieuwe realiteit”.  Het Rijk geeft de gemeente te weinig geld voor de uitvoering van sociale taken zoals de jeugdzorg. “Er moet geld bij en daar lag een bezuinigingsopdracht”, aldus Assorgia terugblikkend op de collegeonderhandelingen van afgelopen maand.

Vanwaar kwam die opdracht? wilde DWOZ weten.

Assorgia gaf hier geen antwoord op, maar legde wel uit dat de bezuiniging de burger niet direct hoeft te voelen. “Hoe geven het geld uit en waaraan? Is er niet te veel inhuur.” Kortom, het sociaal domein moet doelmatiger ingericht worden. En mochten er hulpbehoevende mensen tussen wal en schip vallen, dan moeten die gevallen apart bekeken worden.

De 7-koppige wethoudersploeg moet de details van de bezuinigingen op het sociaal domein nog invullen. Het nieuwe college wordt op 9 juli benoemd.

Op de foto het havenkantoor aan het Nieuwe Diep. 

Reageer als eerste op dit bericht!

Geef een reactie