Maatregelen veiliger kruising Ruyghweg

De kruising van de Ruyghweg met de Fabrieksgracht wordt overzichtelijker. Dit gebeurt naar aanleiding van een aantal (bijna) ongelukken na de reconstructie van de kruising eind 2015.

“Met diverse aanpassingen willen we bereiken dat de verkeerssituatie voor vooral de fietsers duidelijker wordt. Zo wordt de belijning aangepast en komen er in de bocht attentielampen. Ook komt er een extra bord voor verkeer dat vanaf de Ruyghweg rechtsaf de Fabrieksgracht op rijdt.”

Na de reconstructie van de Ruyghweg, waarin ook de kruising met de Fabrieksgracht, is meegenomen bleek de gewijzigde voorrangssituatie voor de nodige verwarring te zorgen voor fietsers en auto’s.

Na klachten heeft de gemeente een oproep gedaan aan betrokkenen bij een (bijna) fietsongeval op deze plek, zich te melden. “Uiteindelijk heeft niemand zich gemeld, maar met de opmerkingen op deze oproep zijn we wel aan de slag gegaan”, aldus wethouder Jacqueline van Dongen.

Dit heeft geresulteerd in extra aanpassingen in de vorm van aan te passen belijning in de binnenbocht ter hoogte van nummer 31, haaientanden in de buitenbocht in combinatie met extra attentielampen en aanpassing van de bebording.

De aannemer verwacht uiterlijk medio mei van dit jaar de werkzaamheden af te kunnen ronden. Een en ander hangt af van de levertijden van de verschillende onderdelen. Daarnaast is het aanpassen van de markering weersafhankelijk.

Reageer als eerste op dit bericht!

Geef een reactie