Maatregelen tegen megadruk Texelverkeer

De fractie van Beter voor Den Helder stelde B en W vragen over het Texelverkeer dat via de N250 dwars door Den Helder gaat. Hoe druk is het, wie hebben er last van en wat wordt eraan gedaan? Aan een slimmere afstelling van verkeerslichten wordt nu gewerkt. Dit moet de uitstoot van CO2 verminderen. Voor de toekomst worden in regioverband structurele maatregelen verkend.

Drukte
‘De doorstroming op de N250 wordt gehinderd op de vrijdagmiddagen tussen Pasen en oktober’, antwoordt het college. ‘Maar ook regulier in de ochtend- en de avondspits. De verkeersintensiteiten zijn het hoogst op de vrijdag. Op die dag zijn er 24.000 voertuigen per etmaal gemeten. Hiervan zijn er 6.200 (26 procent) voertuigen die als herkomst en/of bestemming de veerhaven hebben (gemeten ten zuidoosten van de Van Kinsbergenbrug).’

Nadeel
Het zijn vooral de Helderse havenbedrijven die economisch nadeel ondervinden van de opstoppingen De winkels in de binnenstad hebben er minder last van. Gewerkt wordt aan de verbetering van de doorstroming. Maar Den Helder kan dit niet alleen, ook al omdat de N250 in eigendom en beheer is van de provincie en het hoogheemraadschap HHNK. De N250 wordt aangepakt vanuit De Kop Werkt!, een samenwerkingsverband van de vier Noordkopgemeenten en de provincie.

Stoplichten
Beter kaartte ook de overlast aan die het Texelverkeer voor de burger geeft, waaronder geluid en fijnstof. Het college wijst hier op een slimmere afstelling van verkeerslichten die op korte termijn tot verbetering moet leiden. ‘Doordat de verkeersdoorstroming hierdoor met minimaal 10 procent verbetert neemt ook de uitstoot van schadelijke stoffen en de geluidshinder af. Berekend kon worden dat de uitstoot van CO2 op het kruispunt met de Ruyghweg naar verwachting met 13 procent kan worden teruggebracht. Aan de voorbereiding van de uitvoering van deze maatregelen wordt momenteel gewerkt.’ B en W reppen in hun beantwoording niet over de uitstoot van fijnstof.

Tunnelbak
Voor de lange termijn wordt in het kader van De Kop Werkt! de haalbaarheid van structurelere maatregelen verkend. Het college noemt het niet in zijn beantwoording van de vragen, maar onderdeel van deze verkenning is een tunnelbak op het kruispunt bij de Ruyghweg (foto). In de loop van 2019 verwacht het college hier meer over te kunnen melden.

Reageer als eerste op dit bericht!

Geef een reactie