Kritiek op stadhuis Willemsoord zwelt aan

De kritiek op Willemsoord als locatie voor een nieuw stadhuis neemt toe. Haven- en scheepvaartbedrijven zijn erop tegen, zo ook tal van historisch-maritieme organisaties. Verder maken zich tal van burgers zorgen. Maandag 25 februari beslist de gemeenteraad over de locatiekeuze. Een ruime meerderheid lijkt voor Willemsoord te gaan kiezen.

De Haven en Scheepvaartvereniging keert zich tegen vestiging van het stadhuis in het nautisch kwartier op Willemsoord (foto). Dat geeft alleen maar meer verkeer waardoor de haven slechter bereikbaar wordt. De oude V &D winkel in de Beatrixstraat zou een perfect alternatief zijn. Publieksbalies op de begane grond, ambtelijke diensten op eerste verdieping en de raadszaal in de paddenstoel, het oude restaurant.

De Helderse havenjonkers onder voorzitterschap van Bob Haitsma vermoeden dat financiële motieven de doorslag hebben gegeven om de oude werf te kiezen als plek voor het nieuwe stadhuis.

Bezwaarschrift
Gebruikers van het nautisch kwartier hebben inmiddels een bezwaarschrift ingediend tegen de plannen. Het is ondertekend door dertien stichtingen, vier organisaties en zes scheepseigenaren die circa tweehonderd vrijwilligers vertegenwoordigen die in Museumhaven Willemsoord actief zijn.

De bezwaarmakers hebben zich verenigd in de speciaal daartoe opgerichte Stichting tot Behoud Cultureel Erfgoed Den Helder. Mocht het stadhuis er met zijn honderden werknemers komen dan vreest de stichting leegloop van de haven bij tekort aan armslag om varende monumenten te restaureren en de onderhouden.

“Verder staat het voortbestaan van de Traditionele Schepen Beurs en andere nautische evenementen op de tocht, evenals het plegen van onderhoud en het tuigen van tallships in dok 2”, aldus voorzitter Paul Schaap van de behoudstichting op Den Helder Actueel

Burgers
Ook op het internet veel kritiek. Willemsoord is een uithoek, is door het Texelverkeer slecht bereikbaar, heeft geen bushalte en is typisch weer een keuze van de ‘vriendenrepubliek Den Helder’ onder leiding van de VVD.  Ook het sentiment heerst dat het stadhuis het loodzware project Willemsoord financieel in de benen moet houden.

Begin deze maand vergaderde een raadscommissie over de locatie. Voor veel fracties vormen de toegankelijkheid, de bereikbaarheid, het parkeren, de toekomst van de Museumhaven en de evenementen een punt van zorg, maar de verantwoordelijk wethouder Michiel Wouters vraagt de raad het vertrouwen dat het college dit goed gaat afhandelen. Zie ook Den Helder Actueel

Dat vertrouwen lijkt het college binnenkort te krijgen, als het stadhuisvoorstel op 25 februari ter besluitvorming aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. CDA, Beter voor Den Helder, VVD, PvdA en CU stemmen voor, samen goed voor 19 van de 31 zetels. PVV, Behoorlijk Bestuur, D66, GroenLinks en Gemeentebelangen willen een referendum houden over de stadhuiskwestie.

Reageer als eerste op dit bericht!

Geef een reactie