Kort geding om voormalig Postkantoor

De gemeente heeft de verkoop van het voormalige postkantoor aan de Middenweg, op dit moment onderkomen van Rob Scholte en zijn museum, tijdelijk opgeschort.

Doordat Scholte de gemeente geen toegang tot het pand verleent, is een waardebepaling niet mogelijk. Het college laat in een brief aan de gemeenteraad weten serieus rekening te houden met een juridische procedure, waarna de verkoop in augustus weer kan worden opgestart.

“Het was de bedoeling de verkoop op 1 juni 2017 te starten”, aldus het college. “Daarvoor is het noodzakelijk dat de gemeente als eigenaar vooraf het pand betreedt. Scholte verleent de gemeente echter geen toegang. Diverse adviseurs, waaronder de taxateur, asbestonderzoeker en bouwkundige is de toegang ontzegd.”

Het gevolg is dat het niet mogelijk is het verkooptraject op te starten. “Er kan geen waardebepaling plaatsvinden, wat essentieel is om het pand te kunnen verkopen. Maar ook het opstellen van een bouwkundig rapport is zonder een volledige gebouwopname niet mogelijk.”

Om als eigenaar toch toegang te verkrijgen tot het volledige pand is het noodzakelijk een juridische procedure op te starten. De opzeggingstermijn verstrijkt op 1 juli. Dan moeten alle gebruikers het pand hebben verlaten.

“Is dit niet het geval dan wordt een kort geding procedure gestart, waarin zowel ontruiming als toegang wordt gevorderd. Afhankelijk van de uitkomsten van het kort geding is het de bedoeling om vanaf augustus 2017 het verkoopproces te continueren.”

Reageer als eerste op dit bericht!

Geef een reactie