Kleine stapjes naar energieneutraal Den Helder

Tussen droom en daad staan tal van obstakels. Dat blijkt maar weer eens uit het streven van Den Helder naar een 100 procent energieneutrale stad in 2040. Als 33 procent gehaald wordt mag de marinestad de handen dichtknijpen.

Ook het doel van 2020 (14 procent) lijkt lastig te halen. De prognose voor 2018 is 6.5 procent verduurzaming.

Complicerende factoren zijn de bestuurlijke drukte in ons land en traag verlopende procedures. Behalve de gemeente zijn ook andere overheden betrokken bij de gewenste energietransitie. Die stellen allemaal hun beleid, vergunningen, inspraakrondes, subsidieregels, certificering enzovoorts.

Voorbeeld. Een zonneweide waarvan de vergunningsprocedure vandaag wordt gestart, kan pas, nadat deze vergunning is verstrekt, SDE+subsidie aanvragen. Dit kan dus op zijn vroegst pas dit najaar en zeer waarschijnlijk pas komend voorjaar. Daarna is het nog een kwart tot een half jaar wachten op de goedkeuring van de aanvraag. “We zijn dan dus al halverwege 2019. Pas daarna kan de ontwikkelaar het ontwerp verder detailleren en de aanbesteding starten”, schrijven B en W in  een brief aan de gemeenteraad.

Het college stelt voor dat Den Helder zich nu richt op kleine stappen en realistische doelstellingen, die in elk geval wel bijdragen aan een duurzame stad. “Daarnaast mogen we rekenen op innovatie de komende tien tot twintig jaar, met name gericht op duurzame energiebronnen (naast zon en wind), maar ook innovatie om burgers aan te zetten hun woningen te verduurzamen. Dit betekent echter niet dat we als gemeente afwachten en hopen dat de toekomst het wel oplost.” Aldus B en W

Lees er ook over op DEN HELDER ACTUEEL

Foto: weide aan IJsselmeerstraat waar een zonnepark moet komen.

Reageer als eerste op dit bericht!

Geef een reactie