Informatieavond ‘Natura 2000’

De provincie Noord Holland gaat 2 informatiebijeenkomsten organiseren over de ‘Natura 2000-beheerplannen’. De natuur van de Pettenmerduinen, het Zwanenwater en de Donkere duinen tussen Petten en Den Helder is uniek.

De provincie Noord-Holland werkt aan plannen om die bijzondere natuur te behouden: d.m.v. ‘Natura 2000-beheerplannen’. Dat betekent dat de natuur in het gebied extra bescherming krijgt.

Het duingebied tussen Petten en Den Helder is naast recreatiegebied voor bewoners en recreanten ook de leefomgeving voor bijzondere vogels als de lepelaar, de aalscholver, de roerdomp en de tapuit.Omdat deze natuur wereldwijd uniek is, is het aangewezen als Natura 2000-gebied. 

In Natura 2000-beheerplannen staan maatregelen in die nodig zijn om de natuurgebieden voor toekomstige generaties te behouden. B.v.: om begroeiing die daar niet van oorsprong voorkomt te verwijderen, daarmee de natuur te herstellen en stelt het beheerplan voorwaarden aan nieuwe activiteiten.  

In Den Helder is de informatiebijeenkomst op dinsdag 17 mei, van 19.00 tot 21.00 uur, in het bezoekerscentrum Helderse Vallei en op woensdag 18 mei, van 19.00 uur tot 21.00 uur, in het Dorpshuis Callantsoog in Callantsoog. Tijdens de avonden zijn medewerkers van de provincie Noord-Holland en van natuurbeheerders aanwezig om vragen te beantwoorden over het beheerplan, de maatregelen, vergunningen en handhaving.

Reageer als eerste op dit bericht!

Geef een reactie