Horeca maakt Willemsoord niet onveiliger

De nachtelijke overlast op Willemsoord is niet groter of kleiner dan elders in de (binnen)stad. Dat schrijft het college in antwoord op vragen gesteld door de fractie van Behoorlijk Bestuur.

De partij vreest meer onveiligheid als de kroegen verplaatst worden naar Willemsoord, maar die angst is volgens burgemeester en wethouders nergens voor nodig.

Behoorlijk Bestuur wilde weten of het college kan bevestigen dat er nu al sprake is van flinke overlast in het gebied van de voormalige Rijkswerf. “En welke maatregelen neemt u om de huidige overlast te bestrijden/voorkomen?”, was de vraag. Maar het valt best mee, stelt het college.

“Overlast is afhankelijk van de soort, frequentie en locatie. De huidige inzet valt grotendeels onder de reguliere werkzaamheden van de politie en de gemeente. Deze wordt aangevuld met acties op specifieke situaties.”

Willemsoord heeft een eigen beveiligingsbedrijf in dienst en camerabewaking op het terrein. En de cijfers van Willemsoord wijken niet af van het algemene veiligheidsbeeld van Den Helder.

Raadslid Michiel Wouters stelde in zijn vragen dat eerst “de veiligheidssituatie onder de huidige omstandigheden moet zijn genormaliseerd, voordat er sprake kan zijn van nachthoreca” op Willemsoord. “Er is geen sprake van een afwijkende en/of abnormale situatie, al is natuurlijk elk incident er één te veel”, aldus het college.

“Wanneer een ondernemer voldoet aan de eisen zijn wij verplicht als gemeente een vergunning af te geven. Als na afgifte van de vergunning blijkt dat de ondernemer zich niet aan de wet- en regelgeving houdt, gaan wij over tot handhaving.”

B&W stelt verder dat verplaatsing van de nachthoreca vanuit de Koningstraat naar Willemsoord er komt op verzoek van ondernemers én bewoners. Eerder werd al het “leefbaarheidsonderzoek Koningstraat” uitgevoerd. De resultaten daarvan zijn met buurt en gemeenteraad besproken en de aanbevelingen zijn overgenomen.

“De verschuiving van de horeca vanuit onder meer de Koningstraat naar andere (concentratie) gebieden is daar onderdeel van.”

Reageer als eerste op dit bericht!

Geef een reactie