Herbenoeming toezichthouders Meerwerf

Stichting Meerwerf is de bestuurskoepel van de openbare basisscholen in Den Helder. De koepel heeft een dagelijks bestuur en een raad van toezicht, een RvT. De laatste ziet toe op een correcte gang van zaken binnen het domein van het Helderse openbare basisonderwijs.

Na een periode van bestuurlijke onrust is de RvT in 2016 gestart met zijn werkzaamheden. De raad bestaat uit vijf leden.

Volgens het rooster van aftreden treden de heren G.L. Voermans en T.S. Partiman dit jaar af. B en W hebben besloten beiden te herbenoemen en wel met onmiddellijke ingang.

Foto: Meerwerf-basisschool Thorbecke in de Californiestraat.

 

Reageer als eerste op dit bericht!

Geef een reactie