Groot onderzoek naar recreatie

De huidige verblijfsrecreatie in de regio Noord-Holland Noord en de hierbij behorende marktkansen worden de komende maanden onderzocht door een onafhankelijk adviesbureau voor de verblijfsrecreatie, ZKA uit Waalwijk.

Het onderzoek is in opdracht van Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, 17 gemeenten in Noord-Holland Noord en de Provincie Noord-Holland en heeft mede ten doel om een kader te hebben om de haalbaarheid voor nieuwe ontwikkelingen sneller inzichtelijk te hebben.

Het aanbod voor recreanten en toeristen is zeer afwisselend en bestaat onder meer uit strand, duinen, bossen, steden en dorpen. Uit gesprekken met toeristische ondernemers en consumenten blijkt echter dat het aanbod  in bepaalde gevallen niet meer aansluit op de vraag.

Een kwaliteit- en innovatieslag is belangrijk, omdat de sector van grote invloed is op ondernemerschap, investeringen, werkgelegenheid, leefbaarheid en (in)directe bestedingen van bezoekers. De gemeenten in de regio willen dit onderzoek daarom samen met Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord zoveel mogelijk faciliteren.

De eindrapportage komt in de vorm van een probleemanalyse en wordt voor de zomer van 2016 opgeleverd.

“Gemeenten en provincies zijn verantwoordelijk voor een optimale ruimtelijke ordening, die de verblijfsrecreatie de kans geeft te floreren. Om in te spelen op de marktvraag van morgen, is inzicht nodig in het huidige vraag- en aanbod, maar vooral ook in de toekomstige vraag”, aldus Arthur Helling, regiomanager van brancheorganisatie RECRON.

Reageer als eerste op dit bericht!

Geef een reactie