Gratis parkeren centrum van 5 naar 3 uur

Het college van B en W heeft, op basis van een evaluatierapport over de proef met gratis parkeren in het centrum van Den Helder, besloten om het beleid op enkele punten aan te passen. De maximale gratis parkeerduur gaat van 5 naar 3 uur. De parkeercontrole wordt opgevoerd.

Zo blijkt dat de maximale parkeerduur van 5 uur in de blauwe zones in het centrum te lang is en tot ongewenste effecten leidt. Vooral het doordraaien van de parkeerschijf is een bron van klachten. Dit gebeurt vooral door werknemers in het centrum, waardoor men de gehele dag zonder ontheffing kan parkeren.

Deze groep parkeerders zorgt daarmee voor een verhoogde parkeerdruk op de meest aantrekkelijke parkeerterreinen, waardoor bezoekers van het centrum minder kans hebben op het vinden van een parkeerplek. Omdat het stimuleren van het centrumbezoek het hoofddoel was van het invoeren van gratis parkeren, moet dit ongewenste gedrag worden ontmoedigd. Daarom wordt de maximale parkeerduur teruggebracht van 5 uur naar 3 uur.

Ook wordt de gratis parkeertijd in de parkeergarage Sluisdijk overeenkomstig aangepast. Men kan in het vervolg 3 uur gratis parkeren. Voor ieder uur dat men langer parkeert wordt 1 euro per uur in rekening gebracht.

Meer parkeercontrole
Het aantal uren parkeercontrole in het centrum wordt verhoogd. Dit aantal was vanwege het invoeren van gratis parkeren in 2017 verlaagd. Tijdens de proef zijn er veel klachten ontvangen over foutief parkeren en over het doordraaien van de parkeerschijf. De parkeercontrole richt zich uiteraard op de blauwe zones maar zal ook extra aandacht besteden aan genoemde klachten.

Ontheffing
Het tarief dat wordt gerekend voor het aanvragen van een parkeerontheffing is vastgelegd in de Legesverordening. Dit tarief wordt bepaald door de werkelijke kosten die verbonden zijn aan een parkeerontheffing.

Deze werkelijke kosten zijn nu in beeld gebracht en bepaald op 41 euro. Het college stelt de gemeenteraad voor om de Legesverordening overeenkomstig aan te passen, zodat het nieuwe tarief met ingang van 1 maart 2019 kan worden gehanteerd.

Daarnaast zullen ook kosten in rekening worden gebracht als een ontheffinghouder een reeds afgegeven ontheffing wil laten wijzigen. Die kosten bedragen 11 euro.

Het doel van de maatregelen is om de beschikbare parkeerruimte in het centrum eerlijker te verdelen onder de verschillende groepen belanghebbenden: bewoners, ondernemers, bezoekers en natuurlijk het winkelend publiek.

Na het invoeren van de maatregelen wordt bekeken wat de effecten zijn en of verdere bijstelling van het beleid nodig is.

Reageer als eerste op dit bericht!

Geef een reactie