Gemeentesecretaris legt functie neer

Gemeentesecretaris en algemeen directeur a.i. Joost Cox heeft het college van B&W te kennen gegeven per direct zijn functie neer te leggen.

De reden daarvoor is zijn constatering dat de noodzakelijke vertrouwensbasis tussen de ondernemingsraad en hem als WOR-bestuurder, gedurende de afgelopen periode in de gehele gang van zaken rondom de afdeling Sociaal Domein in ernstige mate verstoord is geraakt.

“Zonder een vertrouwensbasis is een goede samenwerking met de OR niet mogelijk, en kan ik als gemeentesecretaris/algemeen directeur, tevens WOR-bestuurder, niet adequaat functioneren in het belang van de totale gemeentelijke organisatie”, aldus de heer Cox.

Het college van burgemeester en wethouders laat weten dat zij Joost Cox grote dank is verschuldigd voor zijn grote inzet. “Wij hadden graag langer van zijn grote betrokkenheid, relativerende humor en kennis gebruik gemaakt.

Zo heeft hij een grote bijdrage geleverd aan de samenwerking tussen de vier Noordkop-gemeenten, als ambtelijk opdrachtgever in het kader van De Kop Werkt. De gemeentesecretaris heeft daarnaast het proces rond de transities in het Sociaal Domein in goede banen geleid.

Ook bewaarde hij de rust tijdens politiek hectische momenten. Onder zijn leiding is de nieuwe topstructuur van de organisatie tot stand gekomen. Voorlopig is Dick Oostrom, thans loco-gemeentesecretaris, waarnemer in die functie.

Reageer als eerste op dit bericht!

Geef een reactie