Gemeenteraad Den Helder op matje provincie

De Helderse gemeenteraad wordt komende donderdag op het provinciehuis in Haarlem verwacht. Daar mogen de twaalf fracties uitleggen waarom Den Helder geen sluitende meerjarenbegroting heeft. Wat of de dames en heren daaraan denken te doen? De Helderse politiek zal met een antwoord moeten komen wil zij niet ‘kneiterhard’ onder curatele gesteld worden.

De gemeente Den Helder heeft zijn huishoudboekje niet op orde. Er moet nog een miljoen of daaromtrent bezuinigd worden op de uitgaven.

Tijdens de begrotingsbehandeling deze week was de coalitie redelijk eensgezind . De oppositie diende zo’n 45 voorstellen in om dingen anders te doen. Nog geen handvol ervan haalde het, de rest sneuvelde. Niet echt veel, constateerde het LOS-radioprogramma De Week Op Zaterdag.

Marije Boessekool van GroenLinks (oppositie) beaamde het: “We hebben maar weinig kunnen binnenhalen.” Coalitie-lid Harrie van Dongen (Stadspartij) beperkte zich voor de microfoon tot de opmerking dat “keuzes gemaakt moesten worden.” Zijn coalitiegenoot Jan Klopstra van de VVD legde uit dat de begroting die deze week is aangenomen het meest haalbare is. Maar Klopstra wilde het liever hebben over de kadernota die nog geschreven moet worden. Die nota zet de gemeentelijke prioriteiten, wegen en financiën uit voor pakweg de komende vijf jaar.

Voorjaar 2019 moet het stuk klaar zijn. Urgentie is dus aan de hand, zeker nu ook de provincie zich roert. Haarlem waakt namelijk over begrotingsprocessen en sluitende huishoudboekjes. “De eerste aankondiging is er al”, zei Klopstra. “om volgende week in het provinciehuis te verschijnen. Dat kunnen twee mededelingen worden. Eén: we verwachten dat jullie tot een sluitende meerjarenbegroting komen. Of twee: gemeente Den Helder, leuk en aardig, maar vanaf nu af aan staat u onder curatele.”

Klopstra noemde de uitnodiging uitzonderlijk. Het gaat de provincie om een sluitende meerjarenbegroting. Daarvoor zullen echte keuzes gemaakt moeten worden, ook onaardige. “Welke dat zijn, weet ik ook niet maar ik hoop dat we er als raad gezamenlijk toe kunnen komen”, aldus het VVD-gemeenteraadslid.

Harrie van Dongen heeft geen flauw idee over wat in Haarlem besproken gaat worden. “Het kan alle kanten opgaan en laten we hopen dat het niet onder curatele wordt.”

Als dat gebeurt dan gaat de provincie met een grote stofkam door de begroting heen, waarbij vooral gekeken wordt naar de wettelijke taken die de gemeente moet uitvoeren. Dit weer betekent dat de gemeente heel weinig eigen beleidsvrijheid overhoudt, wat een inktzwart scenario is voor alle organisaties die gemeentelijke subsidies genieten: buurthuizen, verenigingen, bibliotheken, de schouwburg, de haven enzovoorts.

Klopstra: “Op elk dubbeltje dat de gemeente uitgeeft wordt toegezien. De provincie geeft daarbij een kneiterharde aanwijzing welke richting je op moet om de boel weer gezond te krijgen.”

Reageer als eerste op dit bericht!

Geef een reactie