Gemeentelening voor energie-neutraal maken eigen woning

Den Helder moet in 2040 een 100 procent energieneutrale stad zijn. Om dit te bereiken heeft de gemeente een Lokaal Energie Akkoord in de maak. Onderdeel daarvan is het verstrekken van gemeenteleningen om de eigen woning energie-neutraal te maken. Zo valt te lezen in een brief waarmee B en W de gemeenteraad informeren over de energietransitie.

Er zijn al concrete maatregelen in uitvoering, waaronder het energiezuinig maken van gemeentelijk vastgoed en openbare verlichting. Maar er moet veel meer gebeuren voor het doel van 100 procent energie neutraal in 2040.

Belangrijk zijn onder meer aardwarmte en –koeling via een stedelijk warmtenet, elektrisch vervoer en het plaatsen van laadpalen, strategische parkeerlocaties en het stimuleren van fietsgebruik en het verbeteren van fietspaden. Verder energie van zonneparken. Vier ervan zijn nu in voorbereiding: Dogger 1 en 2, Kooypunt 1 en 2. Ook zonnepanelen op daken van woningen en bedrijven zijn een speerpunt.

Woningen
Daarnaast isolatie van woningen. Dit is een enorme opgave, maar hier valt de meeste energiewinst te halen. Voor de huursector worden prestatieafspraken gemaakt met verhuurders. Voor de particuliere huiseigenaar zal maatwerk ontwikkeld worden. “Via gemeenteleningen kan het bewoners makkelijker gemaakt worden om de eigen woning aan te pakken.” Aldus het college in zijn brief aan de gemeenteraad. Binnenkort wordt die geïnformeerd over de mogelijkheden van dergelijke leningen.

Energie Akkoord
De gemeente koerst aan op een Lokaal Energie Akkoord. Doel ervan is “om de samenwerking tussen partijen in de stad te organiseren en ieders bijdrage aan de energietransitie Den Helder voor langere periode vast te leggen.” Aldus de raadsinfobrief. Elke vijf jaar moeten realistische stappen zijn gezet, 2020, 2025 enzovoorts tot en met 2040.

Het jaar 2019 zal in het teken staan van uitvoering van acties waarbij het initiatief van de gemeente uitgaat. Niet alleen wat concrete maatregelen aangaat, maar ook qua communicatie naar inwoners, bedrijven en andere geïnteresseerden. “Daarmee zal de energietransitie ook méér zichtbaar worden in de stad en zal het meer gaan leven onder de inwoners en ondernemers.”

Het Lokaal Energie Akkoord moet aansluiten op soortgelijke akkoorden die de buurgemeenten sluiten. “Vanuit het Rijk wordt verordonneerd dat elke regio in de zomer van 2019 deze visie gereed heeft.”

Reageer als eerste op dit bericht!

Geef een reactie