Gemeente volgt landelijk beleid straling zendmasten

In De Schooten heerst ongerustheid over de zendmast bij station Den Helder Zuid. Onlangs zijn er antennes bijgeplaatst. Omwonenden vrezen dat straling van de mast schadelijk kan zijn voor hun gezondheid. De Stadspartij stelde er vragen over aan B en W. Er is geen gevaar voor de volksgezondheid zolang de straling binnen de grenzen blijft die de EU en ook Nederland hanteren. Het Agentschap Telecom houdt hier controle op. Aldus het college van B en W.

Veldsterktemetingen geven aan hoeveel elektromagnetische straling een mast afgeeft. Of het Agentschap metingen heeft verricht bij de mast in De Schooten, is niet bekend bij het college. Maar het is zo dat op veel plekken in Nederland vergelijkbare zendmasten staan en metingen daar geven aan dat de straling ruim beneden de toegestane limiet ligt.

“Er is geen reden te veronderstellen dat er aan de Landmetersweg een afwijkende situatie is“, schrijft het college.

Door het zogeheten opwarmingseffect kan straling van invloed zijn op de volksgezondheid. Daarom zijn er in Europees  verband stralingslimieten vastgesteld. Deze zijn overgenomen door de Nederlandse Gezondheidsraad. Men mag niet worden blootgesteld aan elektromagnetische velden boven de limieten voor het ‘algemeen publiek’: niet in de woning, op straat of op andere openbare plekken. De limieten houden rekening met kinderen, ouderen en zwangere vrouwen. Genoemd Agentschap Telecom controleert de limieten.

“Wij hebben geen aanleiding om te veronderstellen dat deze in Den Helder overschreden worden”, stellen B en W.

De Gezondheidsraad geeft ook aan dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid, mits de straling binnen de gestelde grenzen blijft.

“Wij zien geen reden om af te wijken van het landelijke beleid”, aldus burgemeester en wethouders.

Over de metingen: www.antennebureau.nl. Meer achtergrond over de stand van de wetenschap en elektromagnetische velden is te vinden op www.kennisplatform.nl

Foto: de zendmast aan de Landmetersweg in De Schooten.

Reageer als eerste op dit bericht!

Geef een reactie