Gemeente onder provinciaal toezicht?

De gemeente dreigt onder financieel toezicht van de provincie te komen, als de financiën niet op orde komen. Dat schrijft de Helderse Courant maandag.

De gemeente diende in november een sluitende begroting in bij de provincie, maar in december besloot de raad tot het invoeren van gratis parkeren. Een bedrag van 752.000 euro werd daarvoor onttrokken uit de Algemene Reserve.

Volgens de HC heeft dat de manier waarop de provincie naar de Helderse begroting kijkt veranderd. “Omdat ook de meerjarenramingen geen sluitend perspectief bieden, is verscherpt toezicht eigenlijk op de plaats”, zo schrijft Gedeputeerde Staten aan Den Helder.

Ook is er nog 13 miljoen nodig voor achterstallig onderhoud aan kapitaalgoederen. Dit moet via de komende Kadernota, voor de periode van 2018 tot 2021, worden geregeld.

De provincie wil zo snel mogelijk na vaststelling van die Kadernota het document ontvangen. “We vertrouwen er daarbij op dat u als college uw verantwoordelijkheid neemt om te komen tot een gezonde financiële positie van de gemeente”, zo schrijft GS aan het college.

De komende weken moet dus duidelijk worden of Den Helder de financiën op orde kan krijgen. Zo niet, dan dreigt de provincie in te grijpen.

Reageer als eerste op dit bericht!

Geef een reactie