Gelijke kans op sociale huurwoning is beginsel PVV

Een gelijk speelveld voor statushouders en reguliere woningzoekenden. Dat wil de PPV bereiken met een motie, komende maandag 15 oktober in de gemeenteraad. Nu is het zo dat migranten in een AZC voorrang genieten bij het betrekken van een sociale huurwoning.

“Er mag geen onderscheid zijn, dat is gewoon een beginsel van ons.”, zei fractievoorzitter Vincent van den Born in het LOS-radioprogramma De Week op Zaterdag. De PVV neemt een voorbeeld aan de gemeente Castricum die het voorrangsbeleid recentelijk afschafte.

Maar is de toewijzing geen zaak van sociale verhuurders als Woningstichting Den Helder en Woontij? “Dat is zo”, zei PVV-fractielid Frank Feeburg die zijn fractievoorzitter vergezelde, “maar er is ook een gemeentelijke verordening die het voorrangsbeleid mogelijk maakt. Die verordening willen we van tafel hebben en daar hebben we natuurlijk de gemeenteraad voor nodig.”

Hoe groot het probleem is, is niet duidelijk. Woningstichting geeft aan over voldoende sociale woningen te beschikken. Maar het is ook zo dat per vrijkomende woning zestig tot honderd gegadigden zijn. Daaruit mag je afleiden dat er in Den Helder honderden woningzoekenden zijn. Dan past het niet om statushouders voorrang te geven. Aldus de PVV.

Heeft de PVV zicht op een meerderheid voor haar motie, wilde DWOZ weten. “De meeste partijen horen we er nog niet over” constateerde Van den Born. “CDA, VVD en Beter voor Den Helder hullen zich in stilzwijgen. Alleen GroenLinks en de ChristenUnie zijn tegen onze motie.”

Reageer als eerste op dit bericht!

Geef een reactie