Geld EU voor gratis Wifi in Den Helder

De inschrijving van Den Helder voor EU-geld voor de uitrol van gratis openbar WiFi is succesvol gebleken. Deze week heeft de Europese Commissie bekendgemaakt welke Nederlandse gemeenten in het kader van WiFi4EU geld krijgen en Den Helder is een van de vijftien.

In totaal krijgen 3400 gemeenten in de EU financiële steun voor de ontwikkeling van openbare Wi-Fi-diensten. Er waren ruim 10.000 aanvragen, waarvan er in Nederland dus 15 zijn gehonoreerd. Den Helder krijgt een bedrag van 15.000 euro.

WiFi4EU is een regeling die gemeenten subsidie geeft voor de aanleg van openbaar wifi. De regeling dekt de kosten van de apparatuur en installatie van de internettoegangspunten. De gemeente betaalt zelf het internetabonnement en het onderhoud gedurende ten minste drie jaar.

Geef een reactie