Geen zandvloeren meer

De zandvloeren bij speeltoestellen in speeltuinen verdwijnen. De meeste zijn overigens al vervangen door andere vloeren, een deel volgt binnenkort en de laatsten op termijn.

Uit studies blijkt dat er een kans bestaat voor kinderen op besmetting met de parasieten toxoplasmose en/of toxocariasis door het spelen in speeltuinen waar zand aanwezig is. Deze parasieten komen in het zand door de poep van katten en honden.

Het advies van minister Schippers van Volksgezondheid van juni 2016 aan ouders om kinderen niet te laten spelen in zand dat dient als valdemping onder speeltoestellen is in de praktijk niet haalbaar. De gemeenteraad vond het daarom noodzakelijk de aanwezige zandondergronden op de openbare speelplekken aan te pakken.

Al sinds 2012 worden in de woonbuurten, waar de druk hoog is, gefaseerd zand- en schorsondergronden vervangen. Nieuwe speeltoestellen krijgen geen zandondergrond meer, maar een veiligheidsvloer van vast materiaal zoals rubbertegels.

De hoeveelheid aanwezige zandondergronden bedraagt nog 4% van het totale aantal veiligheidsvloeren. Een deel daarvan ligt in extensievere gebieden, zoals het Van der Vaartplantsoen en het Speel- en Avonturenpark waar de vervuiling minder is dan in de woonbuurten.

Het gaat in totaal nog om 25 vloeren. De gemiddelde leeftijd van de toestellen waar deze vloeren onder liggen is hoger dan 10 jaar. De afschrijvingstermijn is dus voor veel van deze toestellen verstreken. Om voor deze toestellen te investeren in dure ondergronden is niet zinvol.

Voor acht speeltoestellen (onder andere in de speeloasen Elto, Rijnstraat en de Viskom en op een buurtspeelplek in Doorzwin) is deze investering wel zinvol en hebben we het vervangen van de zandondergrond ingezet.

Het grootste deel van de werkzaamheden is inmiddels uitgevoerd. Begin 2017 vindt bij de laatste twee speeltoestellen de afronding van de aanleg van de nieuwe vloeren plaats.

De overgebleven zandondergronden krijgen in het voorjaar een behandeling met een zeefmachine om mogelijk vervuilende delen te verwijderen. We vervangen deze laatste ondergronden op termijn bij het plaatsen van een nieuw speeltoestel.

Reageer als eerste op dit bericht!

Geef een reactie