Geen staande ovatie voor begroting

Bezuinigen doet pijn en wie het mes voelt geeft daar lucht aan. Zoals Marlies Pfann van het Internationaal Vrouwen Centrum (IVC) en David Cools van het mfc Wijkhuis. Beide organisaties dreigen zwaar gekort te worden, althans als de begroting van 2019 onverkort wordt aangenomen.

Zowel Pfann als Cools maakte gisteren gebruik van het spreekrecht voor burgers tijdens de algemene beschouwingen van de gemeenteraad. Beiden bepleitten hun zaak met elan en hielden de fracties voor dat ze het niet zonder de gemeentelijke subsidies kunnen stellen. Vanuit de raad kregen ze van sommige fracties bijval, uiteraard uit de hoek van de oppositie waaronder D66. Deze partij kondigde maar liefst veertien moties en wijzigingsvoorstellen (amendementen) op de begroting aan.

Oppositiepartij PVV stelde vast dat de bezuinigingen vooral op het bordje van de burger gelegd worden. Opvallend was de kritiek uit ruime hoek op het gratis parkeren in de binnenstad. Er gingen tevens stemmen op om maar eens te kijken naar de ambtelijke organisatie. Misschien dat de kaasschaaf daar ook overheen kan. PVV, PvdA en de Stadspartij lieten zich uit in die richting.

Coalitiepartij VVD kan zich vinden in de bezuinigingen die vooral het sociaal domein treffen, maar vindt wel dat de operatie zorgvuldig dient te gebeuren. Behoorlijk Bestuur brak een lans voor de Lokale Omroep Stichting. Die moet professionaliseren en daar is geld voor nodig. De wet schrijft voor dat de overheid de benodigde middelen verschaft.

Beter voor Den Helder, ook een pijler onder de coalitie, onderstreept dat er orde op zaken gesteld moet worden. Vandaar de bezuinigingen. GroenLinks ging daar tegen in en zette dikke vraagtekens bij de Port of Den Helder die miljoenen euro’s meer opslokt.

Het CDA vroeg vaderlijk om geduld en vertrouwen. Het voorgestelde beleid kijkt naar morgen en de verdere toekomst van de stad.

Volgende week woensdag 7 november om 16.00 uur begint de tweede ronde van de begrotingsraad. Of er echt veel aan de voorgestelde begroting voor 2019 verandert valt te betwijfelen. De coalitie van Beter voor DH, CDA, VVD, Seniorenpartij, Stadspartij, ChristenUnie en de PvdA beschikt over 23 van de 31 raadszetels. De zeven oppositionele zetels zijn verdeeld over Gemeentebelangen, Behoorlijk Bestuur, GroenLinks, D66 en PVV.

Zie ook het verslag bij onze mediapartner  DEN HELDER ACTUEEL

Foto: screenshot gemeenteraad van woensdag 31 oktober.

Reageer als eerste op dit bericht!

Geef een reactie