Geen overschrijding budget Kampanje

De bouwkosten van de nieuwe schouwburg zijn binnen het daarvoor vastgestelde budget gebleven. Dat schrijft het college aan de gemeenteraad. Verschillende fracties hadden hier vragen over gesteld.

Voor de bouw was 23 miljoen uitgetrokken. De totale bouwkosten zijn lager uitgevallen, meldt het college. Van een overschrijding, zoals sommige fracties vermoedden, is dus geen sprake.

Enkele oppositiepartijen wilden de totale kosten graag uitgesplitst zien in verschillende elementen, maar daar kan het college geen gehoor aan geven. “Het is, binnen kaders, aan Zeestad CV/BV om de projecten, zoals de schouwburg, te realiseren. Dit is de reden dat wij bij de beantwoording van de vragen alleen ingaan op de totale kosten van de realisatie van de schouwburg.”

Reageer als eerste op dit bericht!

Geef een reactie