Geen extra steun vrijheid meningsuiting

De meerderheid van de Helderse gemeenteraad heeft maandagavond een verzoek tot extra steun voor de vrijheid van meningsuiting afgewezen. De voltallige coalitie vond dit niet nodig.

Behoorlijk Bestuur en de Vrije Socialisten hadden een motie opgesteld die het college opdroeg een brief te sturen aan het kabinet en daarmee de vrijheid van meningsuiting nadrukkelijk te steunen. Dit naar aanleiding van recente internationale ontwikkelingen, die duidelijk maken dat dit grondrecht steeds verder onder druk komt te staan.

De twee lokale eenmansfracties vrezen dat door deze ontwikkelingen de vrijheid van meningsuiting ook lokaal in gevaar kan komen en ze stellen dan ook dat het van belang is dat ook lokaal iedere inbreuk op ons recht op vrije meningsuiting ten stelligste wordt veroordeeld.

BB en de VS riepen op via een brief de regering kenbaar te maken dat het bestuur van Den Helder zich zorgen maakt over de internationale ontwikkelingen die de vrije meningsuiting onder druk zetten en haar vervolgens oproept hier in woord en daad, en zelfs ongeacht internationaal diplomatieke belangen, krachtig stelling tegen te nemen.

“Die vrijheid van meningsuiting betekent niet dat je zomaar iedereen mag beledigen, maar in onze samenleving moet zeker ruimte zijn voor satire”, zei VVD’er Jan Klopstra. “Deze motie is overbodig, Den Haag zit er bovenop.”

Het CDA steunde die opvatting.“Alles wijst erop dat de regering er hetzelfde over denkt als wij hier in de raad, een brief van aan Den Haag voegt dus niets toe.”

Peter Reenders (Stadspartij) vond dat de raad zich voorlopig rustig moet houden, zeker zolang de regering werkt aan het aanpassen van de Wet die het beledigen van een bevriend staatshoofd strafbaar stelt. Ook de PvdA gaf geen steun aan de motie, net als D66.

“Vrijheid van meningsuiting is het grootste goed dat we als mensen hebben”, stelde Tjitske Biersteker van de CU. “De normen daarvoor zijn echter niet voor iedereen hetzelfde, maar het kan niet zo zijn dat andere landen voor ons bepalen wat we wel en niet mogen zeggen. Wegkijken mag nooit getolereerd worden onder het mom van andere belangen! Alleen daarom al moet je als raad deze motie ondersteunen.”

Toen bleek dat de coalitie de motie niet zou steunen, trokken de indieners hem in.

Reageer als eerste op dit bericht!

Geef een reactie